Zonnepanelen

Tegenwoordig is het mogelijk om op een milieuvriendelijke manier in je eigen energiebehoefte te voorzien. Zonlicht is immers gratis en voor iedereen beschikbaar. Met behulp van zonnepanelen is het mogelijk om zelf energie op te wekken voor eigen behoefte.

Zonnepanelen zijn panelen die het zonlicht omzetten in schone elektriciteit. Hiervoor worden de panelen op uw dak geplaatst. De omvormer die noodzakelijk is om de opgewekte gelijkstroom om te zetten naar 230V wisselstroom wordt meestal op zolder geplaatst. Afhankelijk van de omvang van de installatie, wordt deze op het stopcontact aangesloten of in uw meterkast door middel van een aparte groep.

Verder is het belangrijk dat uw kWh-meter geschikt is om de hoeveelheid stroom te registreren die teruggeleverd wordt aan het net. Indien uw meter niet geschikt is, dient uzelf contact op te nemen met uw stroomleverancier. De meter wordt dan kosteloos vervangen.

De verschillende systemen

De panelen kunnen zowel op platte daken als op schuine daken geplaatst worden. Maar ook kunnen ze drijven op het water, of meedraaien met de zon. Er is bijna altijd wel een oplossing te bedenken om de panelen zo gunstig mogelijk te plaatsen, zodat het rendement zo hoog mogelijk kan zijn.

U heeft de keuze uit blauwe (poly-kristalijne) of zwarte (mono-kristalijne) panelen. De laatste jaren zijn de rendementen uit de blauwe en zwarte panelen zover naar elkaar toegegroeid, dat er nog maar weinig verschil in opbrengst is. Het uiterlijk van de zwarte panelen zijn wat strakker en rustiger en ogen daarom wat fraaier.

Het plaatsen van de panelen

In de meeste gevallen kan de gehele installatie geplaatst worden in één dag. Ze kunnen “landscape”(horizontaal) geplaatst worden, maar ook “portrait”(verticaal).

Lagere BTW kosten

Op de kosten voor arbeid wordt het lage BTW-tarief van 6% gehanteerd, zodat op die manier de kosten beperkt blijven.

Kosten

De laatste tijd is er in de media veel aandacht voor de importheffing op zonnepanelen. Goed is het om te weten dat dit alleen de panelen betreft en niet de materialen voor de constructie, omvormer en andere benodigdheden.

Cijfers/Rendement (indicatieprijs) Rendement

Jaarlijks kunt u besparen op uw energiekosten. De aanschaf van zonnepanelen verdient zich gemiddeld terug in 8 jaar. In Nederland levert 1000Wattpiek ongeveer 850kWh op per jaar. Dat zijn 4 panelen van 250Wattpiek per paneel. Uw voordeel is dan bijna € 200,00 per jaar.

Aantal panelen

6

10

18

Totaal oppervlakte panelen

9,8 m2

16,3 m2

29,7m2

Verwachte opbrengst

1500Wp

2500Wp

4500Wp

Verwachte opbrengst per jaar

1300kWh

2160kWh

3825kWh

Percentage van jaarverbruik

37%

61%

110%

Het elektrisch vermogen van zonnepanelen wordt meestal uitgedrukt in Wattpiek.

Het bovenstaande schema geeft een globaal inzicht in de opbrengsten. Dit verschilt per huishouden en per installatie. De installaties worden altijd op maat gemaakt naar uw wensen.

Garantie

Op de zonnepanelen heeft u 10 jaar garantie. Verder is een rendement van 90% opbrengst gegarandeerd voor de eerste 10 jaar en wordt er 25 jaar garantie gegeven op een rendement van 80% van de opbrengst. Op de omvormers zit standaard 5 jaar garante, dit is eventueel te verlengen door extra jaren garantie bij te kopen.

VOOR ONDERNEMERS bestaan er fiscale voordelen in de vorm van de Energie Investerings Aftrek regeling (E.I.A.). Hierbij kunt u een deel van uw zonne-energie investering aftrekken van uw bedrijfswinst. Bij een belastingpercentage van 25% van de bedrijfswinst, bedraagt de E.I.A. ongeveer 10% van de netto investeringskosten. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient u een melding te doen bij Agentschap.NL. Deze melding moet binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat bij Agentschap.NL binnen zijn. Wij kunnen u hierbij eventueel behulpzaam zijn.

Verder kunt u naast bovengenoemde regeling ook gebruik maken van de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) en uiteraard wordt ook uw BTW verrekend.

Andere producten en diensten