VEILIGHEIDSKEURINGEN EN GEREEDSCHAPSKEURINGEN

Veiligheidskeuringen

Het controleren en inspecteren van complete elektrotechnische installaties. De controle en de inspectie zijn te onderscheiden in een visuele inspectie en een inspectie door middel van meting en beproeving. Dit alles moet voldoen aan de strekking van de NEN 3140 en de ARBO-wet. De inspectie van nieuwe en bestaande elektrotechnische installaties is bedoeld om de betrouwbare werking en veilige staat ervan te verzekeren.

Indien gewenst het uitzoeken van bestaande installaties en deze op Autocad zetten. Dit omdat bedrijven verplicht zijn om installatietekeningen in bezit te hebben van de bestaande situatie.

Gereedschapskeuringen

Het jaarlijks controleren en eventueel repareren van elektrische handgereedschappen en vast gereedschap volgens NEN 3140. Het vastleggen van de keuringsresultaten. Deze jaarlijkse controles kunnen worden uitgevoerd in onze werkplaats, bij de klanten zelf en op de werklocaties van onze klanten.

Andere producten en diensten