BRANDMELDINSTALLATIES

Het leveren, projecteren en plaatsen van alle benodigde componenten. Het bekabelen van de installatie. Het verozrgen van de technische opvolging, wanneer brandalarm is opgetreden.

De brandmeldinstallaties worden door ons als erkend BMI installateur aangelegd en door de fabrikant (bijvoorbeeld Siemens) ontworpen en indien noodzakelijk, gecertificeerd.

Andere producten en diensten